להלן הוראות התקנון של התחרות

למה מגיע לי להיות בעיר הנדל"ן:

 1. כל אדם, מגיל 18 ומעלה יכול להשתתף בתחרות.
 2. על המעוניין להשתתף בתחרות לצלם את מי מבין שלטי החוצות של "עיר הנדל"ן 2023" לתייג את השלט בחשבון האינסטגרם של "נדל"ן סיטי" או בחשבון הפייסבוק של "מרכז הבניה הישראלי" או בחשבון הפייסבוק של "עיר הנדל"ן" ולהשיב על השאלה "למה מגיע לי להיות בעיר הנדל"ן" (התשובה לא תעלה על 100 תווים).
 3. את התיוג ניתן לבצע עד ליום 15.9.2023.
 4. כל יוזר יכול לבצע תיוג אחד בלבד מהאינסטגרם או מהפייסבוק, לפי בחירתו.
 5. הזוכה בתחרות יהיה אחד והוא יהיה זה אשר תשובתו תהא המשכנעת ביותר, כפי שיקבע על ידי חבר השופטים.
 6. הזוכה יקבל כניסה זוגית לוועידת עיר הנדל"ן 2023 אשר תתקיים באילת בין ה 19-21/12/2023 כולל לינה, אירוח מלא וכניסה להופעות ולוועידה. זוכה אשר נרשם זה מכבר לוועידה ושילם בגין השתתפותו יושב לו כספו.
 7. חבר השופטים מורכב מ: איתן צור, יהודית פרוכט, מאיה פוקס, ספיר רוטשילד, שרון ויינשטיין (סה"כ 5 שופטים).
 8. פרטי הדיונים שיתקיימו במסגרת הליך הבחירה לרבות הפרוטוקולים, אם וככל שיערכו, ושמות יתר המשתתפים יוותרו חסויים והמשתתפים מוותרים על כל זכות לדרוש את הפרוטוקולים של הדיונים ו/או את שמות המשתתפים ו/או כל מידע אחר ו/או נוסף באשר להליך הבחירה.
 9. החלטות חבר השותפים תהינה סופיות ולא ניתנות לערעור ו/או השגה.
 10. הכרזת הזוכה תעשה עד ליום 22.9.2023 (כולל).
 11. עצם ההשתתפות בתחרות מהווה אישור כי המשתתף קרא את התקנון וכי הוא מאשר את האמור בו וכי ידוע לו שהוא מחייב אותו וכי הוא מעל גיל 18.
 12. האמור בתקנון זה גובר על האמור בכל פרסום ו/או הודעה אחרת אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת .
 13. מרכז הבנייה הישראלי שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת.