חברת אזורים זכתה במכרז שהסתיים השבוע. בשכונה הוותיקה קיימות 80 יח״ד יחס התמורות מאפשר כדאיות כלכלית בפריפריה.