הכתב הצבאי של ידיעות יוסי יהושוע, ינחה את פאנל "הביטחוניסטים" בוועידת מרכז הבנייה. בפאנל: אלוף במיל' ישראל זיו, איתי מדינה, תא"ל אמיר אביבי ותא"ל יגאל סלוביק.