כך על פי משתתפי הפאנל על עירוב שימושים בכנס "עיר הנדל"ן באילת. אבל גם לא חסרה ביקורת על חלק מראשי הערים