200 אנשים פרטיים הם אלו שמייצרים את כל הבלגן ובפועל מחוללים את כל הפשיעה במחוז דרום