70  הצעות הוגשו במכרז רמ"י לשיווק 6 קרקעות בפארק תעשיות בר לב. סך ההצעות הזוכות עמד על 38.5 מלש"ח. הצעה אחת עמדה על פי 39 ממחיר השומה והמינימום.