זאת נכון לרבעון האחרון של 2022. אך חברות הייטק מציעות שטחים לשכירות משנה לתקופה מוגבלת מתוך צפייה לחזור בעתיד לתפוסה מלאה.