כך עולה מפאנל אשר עסק במכשולים בהנפקת היתרי בנייה במסגרת כנס "עיר הנדל"ן" באילת