תכניות לבתי מלון חדשים ונדל"ן ייעודי במודלים חדשניים בתחום האירוח ייעצרו כתוצאה מביטול הטבות לתיירות הנכנסת, וביטול הפטור הקיים ויזמים ימנעו מכניסה לאחד האפיקים המעניינים בתחום הנדל"ן המניב.