שר השיכון  גולדקונפף מאפשר גם לזוגות מאורסים לגשת להגרלות לזכאים.