"לצערי, שוב נכחנו לדעת השבוע, שהגנה מפני רעידות אדמה עולה לסדר היום רק לפרקים כאשר מתרחשת רעידת אדמה והופכת לאירוע חדשותי"