המגרש מיועד לבניית 76 יח"ד במגדל מגורים של כ- 20 קומות. בתמורה לבניית הפרויקט יקנו בעלי הזכויות לחברה 49% משווי הדירות שיבנו ו-51% יוותרו בבעלותם.