החל מ-1 בינואר 2023 יכהן רן בן אברהם בתפקיד יו"ר חברת צמח המרמן. הוא יחליף בתפקיד את אביו ז"ל, שהלך לעולמו מוקדם יותר החודש.