דף הבית >

> כתבה

התחדשות עירונית

תוכנית ההתחדשות העירונית שתמחק את השכונה הפסטורלית בגבעתיים

כ-60 בעלי דירות במתחם בראשית מתנגדים לתוכנית ההתחדשות המאסיבית, ומבקשים באמצעות עו"ד ענת בירן להחריג את המתחם מתחום התוכנית. "התוכנית מתעלמת בגסות מהזכויות הקנייניות של התושבים ומרצונם הבסיסי"

שיתוף‭:‬

רוצים להישאר בבתיהם. מתחם בראשית בגבעתיים (צילום: באדיבות גוגל מפות)
רוצים להישאר בבתיהם. מתחם בראשית בגבעתיים (צילום: באדיבות גוגל מפות)
רוצים להישאר בבתיהם. מתחם בראשית בגבעתיים (צילום: באדיבות גוגל מפות)
רוצים להישאר בבתיהם. מתחם בראשית בגבעתיים (צילום: באדיבות גוגל מפות)
רוצים להישאר בבתיהם. מתחם בראשית בגבעתיים (צילום: באדיבות גוגל מפות)
רוצים להישאר בבתיהם. מתחם בראשית בגבעתיים (צילום: באדיבות גוגל מפות)

בתים נמוכים, עצים שופעים וציפורים מצייצות, כל זאת עשוי להימחק במסגרת תוכנית ההתחדשות העירונית הענקית שהגישה עיריית גבעתיים וכוללת 254 דונם שמשתרעים בין הרחובות בן גוריון במזרח, המעלות במערב, סירקין בצפון וריינס בדרום.

על פי התוכנית שנדונה בוועדה המחוזית תל אביב כבר לפני כשנה, והופקדה להתנגדויות, ייהרסו כ-1,850 דירות בבניינים ישנים ונמוכים, וייבנו במקומן כ-2,800 יחידות דיור, שטחי מסחר ותעסוקה ועוד.

מכלל השטח הזה, תושבים במתחם בראשית המהווה כ-10% מכלל שטח התוכנית – כ-25 דונם, חוששים במיוחד לשינוי אופי השכונה. כ-60 מהם הגישו התנגדות לתוכנית שמבקשת להקצות בין היתר את מרבית שטח המתחם לשטחים מבונים ושטחים פתוחים לשימושים ציבוריים, תוך הפקעות רבות לצרכי ציבור. התושבים יוצאים נגד הפגיעה הבלתי מידתית והלא מוצדקת לדבריהם, בזכויותיהם הקנייניות והתכנוניות הבסיסיות.

אל נא תעקור נטוע

תוכנית האב למתחם בראשית מציעה בנייה של 650 יחידות דיור, על גבי מבני הרביעיות והשישיות הישנים משנות ה-60, בהם 186 דירות. אבל לא רק זאת, קצפם של התושבים במתחם עולה בעיקר בשל הוראות התוכנית שסימנה את אזור מגוריהם ככזה שישמש מקום להקמת מבני ציבור שישרתו מתחמי התחדשות שונים ברחבי העיר – במסגרת התוכנית הגדולה. כך, מציעה העירייה למחוק לחלוטין את השכונה השלווה והשקטה בה הם מתגוררים, לעקור אותם לדבריהם מבתיהם – המאופיינים בבנייה נמוכה של דירות גן וגג, ולהעבירם לדירות במגדלים בגובה עד 30 קומות על ציר בן גוריון המרכזי בעיר, בניגוד לרצונם.

עורכות הדין ענת בירן ואינה טל ממשרד ענת בירן עורכי דין, הגישו בשם התושבים התנגדויות לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב לתוכנית "התחדשות עירונית רצועת בן גוריון" (503-0854406). בהתנגדות, ביקשו בירן וטל להחריג את מתחם בראשית מתחום התוכנית, או לשנות את ההוראות לגביו, וזאת על מנת לשמור על אופייה השקט והנמוך של השכונה, ולשקול מחדש את תכנון המתחם, תוך עריכת הליך סדור ובהיר של שיתוף הציבור, ותוך צמצום משמעותי של ההפקעות המתוכננות.

התושבים טוענים בהתנגדויות שהוגשו, כי מתחם בראשית מופלה לרעה משום שהוא צפוי "לתרום" אחוז גבוה משמעותית מחלקו היחסי בתוכנית, לטובת שטחי הציבור המתווספים בתוכנית המופקדת כולה, כאשר מגרשים רבים ובהם בתי מגורים במתחם מופקעים בשלמותם.

בנוסף נטען, כי התוכנית ממשיכה ומנציחה לתקופה בלתי מוגבלת, הקפאת זכויות תכנונית שנמשכת כבר למעלה משבע שנים במהלך שנות קידומה, ופוגעת פגיעה בלתי מידתית ולא מוצדקת בזכויותיהם הקנייניות והתכנוניות הבסיסיות של התושבים. התוכנית קובעת כי מהמועד בו תאושר תוכנית מפורטת למתחם, יהפכו המגורים ל"שימוש חורג", ולא ניתן יהיה לקבל כלל היתרי בנייה בו, אלא לצורך תחזוקה. בכך, התוכנית קובעת – אומרות עורכות הדין בירן וטל – כבר עכשיו מסמרות באופן שיהפוך את כלל הדיירים ל"עבריינים" לפי חוק התכנון והבנייה, אם ברצונם לקדם בנייה כלשהי בביתם.

ראש העירייה מול התושבים

העירייה מקדמת את התוכנית ביתר שאת. ראש העירייה רן קוניק אף אמר לפני חודשים אחדים כי "מתחם בראשית הוא ממתחמי ההתחדשות החשובים בתוכנית המתאר העירונית. מימושו יאפשר תוספת משמעותית של שטחי ציבור, המצויים כיום במחסור, ובכך יוכל לשמש כמנוף להתחדשות האזור כולו. בנוסף, יאפשר מתחם זה כחלק ממתחמי תוכנית בן גוריון, הרחבת דרך בן גוריון והפיכת הרחוב לפעיל ומזמין להולכי רגל".

בהתנגדויות שהגישו תושבי "בראשית" והגיעו לידי אתר חדשות מרכז הבנייה הישראלי, צוין כי "התוכנית המופקדת המוגדרת כתוכנית 'התחדשות עירונית', היא תוכנית שבראש מעייניה עומדת הפקעת שטחי קרקע נרחבים עבור העירייה, ובתחתית סדר העדיפויות שלה עומדת טובת ורווחת התושבים הקיימים בשכונה, שביניהם המתנגדים, ששכונתם אמורה לכאורה להתחדש מכוחה. התושבים המתגוררים במתחם בבנייה נמוכה, אינם מעוניינים לעבור להתגורר בבניינים רבי קומות ומגדלים, הנדחסים ברובם לכיוון רחוב בן גוריון המהווה כביש ראשי, בצפיפות ובעומסי תנועה בלתי נסבלים, ורוצים להמשיך להנות מאיכות החיים הקיימת בשכונה, ומבתי מגוריהם".

צוין בהתנגדות כי "סעיף 6.1 קובע הוראות בינוי למתחמי מימוש. במתחמי המימוש לאורך רחוב בן גוריון, תחויב בניה מרקמית של עד שש קומות ומגדלים של עד 24 קומות מעל המסד – סך הכל עד 30 קומות. במגרשים שאינם גובלים בבן גוריון, מוצעת בנייה של עד 15 קומות. נקבע תמהיל יח"ד ועוד. כלומר, המתנגדים נדרשים על פי התוכנית המופקדת לפנות את בתיהם, שרובם מיועדים להפקעה, ולקבל כתמורה זכויות במגדלים שייבנו לאורך ציר בן גוריון.

עו"ד ענת בירן אומרת לאתר חדשות מרכז הבנייה הישראלי, כי "עשרות תושבים במתחם בראשית מתנגדים נחרצות לתוכנית המופקדת, המייצרת אצלם תחושות קשות של חרב מתהפכת מעל ראשם, וחשש קיומי ממשי ביחס ליכולת ולזכות הבסיסית והיסודית שלהם להמשיך להתגורר בבתי מגוריהם, לתכנן את חייהם קדימה, לשפץ, להרחיב וכדומה. התוכנית מתעלמת בגסות מהזכויות הקנייניות של התושבים ומרצונם הבסיסי".

עו"ד ענת בירן (צילום: רז רוגובסקי)

"עם כל הכבוד לרצון להוסיף אלפי יחידות דיור בשטח התוכנית ובסביבתה, ולספק שטחי ציבור לצרכים אלה", ממשיכה בירן, "על הרשויות לדאוג בראש ובראשונה ובמידה לא פחותה, לרווחת התושבים הקיימים, ובוודאי לא לכפות עליהם ולסלקם מבתי מגוריהם, לטובת הפקעות שטחים עבור מתחמים אחרים בעיר. תושבי בראשית המתגוררים במתחם בבנייה נמוכה, אינם מעוניינים לעבור להתגורר בבניינים רבי קומות ומגדלים, בצפיפות ובעומסי תנועה בלתי נסבלים, ורוצים להמשיך להנות מאיכות החיים הקיימת בשכונה ומבתי מגוריהם. כלל לא ברור כיצד מתכוונת הוועדה המקומית לקבל לידיה שטחים אלו ללא הסכמת בעלי הזכויות, ואם בכוונתה להפקיעם, האם יהיה פיצוי הולם עבור הפקעות אלה".

לא רק התושבים מתנגדים

אולם לא רק תושבי "בראשית" מתנגדים לתוכנית, אלא גם חברות יזמיות הבונות באזור – כאשר הסיבה להתנגדויותיהן שונה בתכלית. על פי פרסום בכלכליסט, תדהר התחדשות עירונית שהתקשרה עם בעלי זכויות במתחם התחדשות בסמוך ל"בראשית", טוענת בהתנגדות שהגישה כי הנחיית הוראות התוכנית המופקדת קובעות שבמתחמים הנמצאים בקרבת תחנת מטרו עתידית, יש חובה להקצות 30% מכלל היחידות עבור דירות זעירות בשטח של עד 45 מ"ר.

ואולם החברה באמצעות עו"ד פישר טוענת כי הדבר עשוי ליצור תמהיל רווחים שלילי, ולכן היא מבקשת להגדיל את מספר הקומות מ-20 ל-30, להגדיל את מספר יחידות הדיור בכלל ולהקטין את מספר היחידות הקטנות.

חברות אחרות מבקשות למשל לפצל את המתחמים כדי לבנות בשני שלבים. כך עולה מהתנגדות של חברת שיכון ובינוי.

> הצג תגובות

< הסתר תגובות

תגובה אחת

  1. היחס בהחלט לא פרופורציונלי, בגבעתיים עד היום נתנו בין 2 ל2.5 מכפיל לדירה קיימת, פתום זה קופץ ל3.5 ועוד המון שטחים הולכים למבני ציבור???ממש חזירות , גם הצפיפות מתקרבת ל40 יחידות לדונם שזאת צפיפות מתאימה לא לשכונה שקטה אלא למרכז מטרופוליני…לא ברור על מה חושב המתכנן שמציע כזה שינוי דרמטי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות שאולי יעניינו אותך

מבזקים

פועל נפל מגובה – ונפצע בינוני

פועל נפל מגובה של כ-5 מטרים באתר בנייה בטייבה, והובא למרפאה מקומית בעיר. מד"א העביר את האיש במצב בינוני עם חבלות בפנים ובגפיים, לביה"ח בלינסון.

יום שני לוועידת מרכז הבנייה הישראלי

הבוקר ב-9:30 יחל היום השני בוועידת מרכז הבנייה עם פאנלים על התמודדות הכלכלית של חברות הבנייה בעת הנוכחית, ניהול ותפעול מבנים מורכבים כיום, והסיכונים וההזדמנויות

הצטרפו לניוזלטר של נדל"ן ניוז

וקבלו עדכונים שוטפים על כל מה שחם בעולם הנדל"ן ישירות למייל שלכם

דרוש‭/‬ה‭ ‬מנהל‭/‬ת‭ ‬פיתוח‭ ‬עסקי‭ ‬

תיאור‭ ‬התפקיד‭:‬ לחברת‭ ‬בנייה‭ ‬יזמית‭ ‬ומבצעת‭ ‬מהמובילות‭ ‬במשק‭ ‬דרוש‭/‬ה‭ ‬מהנדס‭ /‬ת‭ ‬ביצוע‭ ‬בעל‭ /‬ת‭ ‬ניסיון‭ ‬בתחום‭. דרישות‭ ‬התפקיד‭: ‬ ‮- רישיון‭ ‬מהנדס‭ ‬ביצוע‭ / ‬בניין‭

דרוש‭/‬ה‭ ‬מנהל‭/‬ת‭ ‬פיתוח‭ ‬עסקי‭ ‬

לחברה‭ ‬יזמית‭ ‬בתחום‭ ‬הנדל‭"‬ן‭ ‬דרוש‭/‬ה‭ ‬מנהל‭/‬ת‭ ‬פיתוח‭ ‬עסקי‭ ‬בעל‭ ‬התפקיד‭ ‬יוביל‭ ‬את‭ ‬הפיתוח‭ ‬העסקי‭, ‬שווק‭ ‬ומכירה‭, ‬וניהול‭ ‬כלכלי‭ ‬של‭ ‬כלל‭ ‬תהליכי‭ ‬היזום‭ ‬בחברה‭…‬

דרוש‭/‬ה‭ ‬מנהל‭/‬ת‭ ‬פיתוח‭ ‬עסקי‭ ‬

לחברה‭ ‬יזמית‭ ‬בתחום‭ ‬הנדל‭"‬ן‭ ‬דרוש‭/‬ה‭ ‬מנהל‭/‬ת‭ ‬פיתוח‭ ‬עסקי‭ ‬בעל‭ ‬התפקיד‭ ‬יוביל‭ ‬את‭ ‬הפיתוח‭ ‬העסקי‭, ‬שווק‭ ‬ומכירה‭, ‬וניהול‭ ‬כלכלי‭ ‬של‭ ‬כלל‭ ‬תהליכי‭ ‬היזום‭ ‬בחברה‭…‬